Kniha Satan v Goraji

Klient: Osobní projekt

Rok: 2011

Role: Malba, sazba


Detail:

Bakalářská práce pod vedením Prof. akad. mal. Borise Jirků. Pro knihu jsem vytvořila 20 ilustrací, technikou malby. Pracovala jsem též na grafické úpravě knihy, typografické úpravě textu a vazbě knihy. Originály maleb mají velikost 210 × 190 mm. Kniha má rozměry 250× 180 mm.